Patakaran sa Pagiging Pribado - Ang inyong kaligtasan at tiwala ay aming prayoridad!Kami sa tindahan ng mga bulaklak na "Rainbow" ay sumusunod sa mga mataas na pamantayan sa pagiging pribado at nirerespeto ang inyong karapatan sa proteksyon ng personal na impormasyon. Sa patakaran sa pagiging pribado na ito, ipinaliliwanag namin kung anong impormasyon ang aming kinokolekta, paano namin ito ginagamit, at kung paano namin pinapangalagaan ang seguridad nito. Mangyaring basahin nang mabuti ang patakaran na ito upang ganap na maunawaan ang aming mga pamamaraan at mga hakbang sa pagprotekta ng inyong impormasyon.Pagkolekta at Paggamit ng Impormasyon: Kinokolekta lamang namin ang kinakailangang impormasyon na makakatulong sa amin sa pagproseso at pagpapatupad ng inyong mga order ng mga bulaklak